Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ΠΜΣ-6Α
ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος

Σεμινάριο - Διημερίδα, ΠΜΣ-6Α
ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»

Πρόσκληση σε Σεμινάριο - Δημερίδα 2 & 3 Δεκ. 2022

«Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σύχρονα Μαθήματα
Υψηλή εξειδίκευση και διεπιστημονικότητα

Έμπειροι Διδάσκοντες
Μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων

«Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο σκοπός και η καινοτομία του ΠΜΣ

η συσχέτιση ζητημάτων αστικής ανάπλασης και βιώσιμης ανάπτυξης με την αξιοποίηση και αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων

η ουσιαστικά συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

η αξιοποίηση μέσω αστικών αναπλάσεων του υφιστάμενου αποθέματος αδιάθετων ακινήτων, στην κατεύθυνση της δημιουργίας επικέντρων των νέων αστικών οικονομιών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των πόλεων της βορειοδυτικής Ευρώπης

Τα δυνατά σημεία των αποφοίτων

η υψηλή εξειδίκευση και η διεπιστημονικότητά του ανακλάται στο συνδυασμό των συγκεκριμένων τριών γνωστικών αντικειμένων

οι πολλές δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας

ο σημαντικός συνδυασμός γνώσεων σε ζητήματα αφενός αστικών αναπλάσεων και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και αφετέρου, αγοράς ακινήτων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»

Τα πλεονεκτήματά μας

Σύγχρονα Μαθήματα
Έμπειροι διδάσκοντες
Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
Προσβάσιμη Τοποθεσία

Τρόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Το μεταπτυχιακό θα πραγματοποιηθεί με μικτή διδασκαλία: δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης (από 35% έως 100%)

Υποβάλετε την υποψηφιότητά σας

Ενημερωθείτε για την διαδικασία της αίτησης...

mezourlo_biopolis.jpg

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄/04-07-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, το Σεμινάριο και  ένα (1) μάθημα επιλογής.

Στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα εννέα (9) μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων, εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους και παράλληλα παρακολουθούν το σχετικό Σεμινάριο.

Ενημερωθείτε για το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Διδάσκοντες

Γοσποδίνη Άσπα

Γοσποδίνη Άσπα

Γοσποδίνη Άσπα

Καθηγήτρια

Πολεοδομία και Αστικός Σχεδιασμός

Περισσότερα

Πετράκος Γεώργιος

Πετράκος Γεώργιος

Πετράκος Γεώργιος

Καθηγητής

Οικονομική ανάλυση του χώρου

Περισσότερα

Καλλιώρας Δημήτριος

Καλλιώρας Δημήτριος

Καλλιώρας Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περισσότερα

Νιαβής Σπύρος

Νιαβής Σπύρος

Νιαβής Σπύρος

Επίκουρος καθηγητής

Οικονομολόγος

Περισσότερα

Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος

Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος

Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Διαχείριση ακινήτων

Περισσότερα

Σαράτσης Γιάννης

Σαράτσης Γιάννης

Σαράτσης Γιάννης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περισσότερα

Σαμαράς Νικόλαος

Σαμαράς Νικόλαος

Σαμαράς Νικόλαος

Λέκτορας

Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων

Περισσότερα

Μανίκα Στέλλα

Μανίκα Στέλλα

Μανίκα Στέλλα

Εντεταλμένη Διδασκαλίας

Διδάκτωρ Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Ανάπτυξης

Περισσότερα

Μωραΐτης Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ

Περισσότερα

Θεόδωρος Μεταξάς

Θεόδωρος Μεταξάς

Θεόδωρος Μεταξάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Οικονομική Ανάπτυξη

Περισσότερα

Βοηθοί διδασκαλίας

Βοηθοί διδασκαλίας

Βοηθοί διδασκαλίας

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Εργαστήριο Μορφολογίας & Σχεδιασμού Αστικού Χώρου

Περισσότερα